Perbanyaklah Mengucapkan "Ya Dzal Jalali Wal Ikram"

share on facebook

Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengucap, 'Ya Dzal Jalali Wal Ikram'." Artinya, harus benar-benar mengamalkan hadist ini, memperbanyak mengucapkannya dan senantiasa membacanya. Ucapan yang serupa tapi memiliki nilai yang lebih besar adalah 'Ya Hayyu Ya Qayyum'.

Disebutkan, itu adalah nama Allah yang teragung (Al-Ismul A'zham). Yang bila di seru dengan nama ini, maka Allah akan mengabulkannya dan bila di mohon maka Dia akan memberi. Itu artinya bahwa hamba harus menyeru, memohon pertolongan dan membiasakan diri mengucapkannya. Agar dapat melihat jalan keluar, kemenangan dan kebahagiaan.

"(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu di perkenankan-Nya bagimu.) (QS. Al-Anfal: 9)

Dalam kehidupan seorang muslim hanya ada tiga hari, yang seakan-akan ketiga hari itu adalah hari raya baginya.

Pertama, hari ketika ia menunaikan perintah-perintah Allah secara berjama'ah dan ketika ia tidak melakukan kemaksiatan.

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kepadamu." (QS. Al-Anfal: 23)

Kedua, hari ketika ia bertaubat dari segala dosa, ketika melepaskan diri dari tindakan-tindakan durhaka dan ketika kembali kepada Rabbnya.

"Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatannya."
(QS. At-Taubah: 118)

Ketiga, hari ketika dia menemui Rabbnya dengan akhir perjalanan yang baik dan amal yang diterima.

"Barangsiapa ingin dan senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan sangat senang berjumpa dengannya." (Al-Hadist)

Maha Suci Dia, sungguh Sempurna dan Agung

1 comment: